جلسه ,موضوع جلسه

گزارش نشست دوستانه مورخ:09/04/95

موضوع جلسه: سیمرغ - باز

دبیر جلسه: محمد مقدسی

 نویسنده گزارش:گلناز لبیبی

مقدمه

بعضی ها ظرف کوچکی هستند

جلسه با این جمله آغاز شد ،گنجایش ظرف ما چه قدر است؟ آیا با دریافت معارف سیراب میشویم و یا تشنه تر از قبل در جستجو هستیم؟

چرا تعدد اندیشه و جدایی فکر/وحدت در کدام سلیقه؟

موضوع جلسه قبل همای بود ، حکایت منطق الطیر درمعرفی همای درباره این بود که شیخی سلطان محمود را به خواب میبیند و از او می پرسد سلطنت در آن دنیا چگونه است و سلطان پاسخ می دهد

خشک بادا پر و بال آن همای        کو مرا در سایه خود داد جای

منبع اصلی مطلب : راهی برای عبور
برچسب ها : جلسه ,موضوع جلسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جلسه هفتم سال 95، باز